background image
jarnboas-logga

Arbetsgrupper

I Projekt Järnkraft har fyra arbetsgrupper ansvarat för varsitt område:

Bostäder i Järnboås – målet var att skapa ett attraktivt boende som innebär service, trygghet och en möjlighet till generationsväxling. Genom statistik från SCB och en enkät som skickats ut i bygden har arbetsgruppen fått fram underlag med uppgifter på hur stor efterfrågan är på senior/äldreboende. Gensvaret har varit mycket positivt och det finns ett stort intresse, både på kort och lång sikt.

Företag – målet var att öka service och samverkan för bygdens nya och gamla företagare. Det handlar om att underlätta entreprenörskap, stimulera bildandet av nya företag och utveckling av befintliga bl.a. genom att skapa nya mötes- och arbetsplatser.

  • Ett företagsregister har tagits fram med bygdens alla företag och företagare och finns nu på hemsidan.
  • Företagarluncher har hållits i matsalen på Järnboås skola.
  • Mentorskap är ett annat område som arbetsgruppen arbetat med.
  • Yrkesgrupper som saknas i bygden – behovet har kartlagts vilket varit viktigt i marknadsföringen så att företagare som har en bra affärsmöjlighet här får hjälp att hitta hit och därtill får bygden en utökad service.

Service – målet var att skapa en servicepunkt med bl.a. ombudsservice, paketgods, hemleverans av matvaror, distriktssköterska, frisör, café m.m.

  • Projekt Järnkraft fick klartecken för att Järnboås uppfyller kraven för att få starta ombudsservice för Apoteket och Systembolaget.
  • Länsstyrelsen presenterade finansieringsmöjligheter för en servicepunkt och hur de kan hjälpa till med kontakter och ansökningar.
  • Det visade sig att det fanns ett stort intresse för en servicepunkt i bygden. Många boende har viljan att själva gå in och satsa pengar så att ett bolag kan bildas för att skapa grunden för detta, läs mer under ”Bygdemöten” nedan.
  • Livsmedelshandlare i närområdet fick fått förfrågan om de är intresserade av att erbjuda hemleverans av varor.
  • Järnboåsbygden AB bildades våren 2011 för att fortsätta arbetet med att få tillstånd en servicepunkt.

Turism – målet var att utveckla besöksnäringen och marknadsföra bygden för besökare. En turistfolder har tagits fram och besöksmål och aktiviteter i bygden marknadsförs på hemsidan.