background image
jarnboas-logga

Bygdemöten

Projekt Järnkraft bjöd in alla boende i bygden till fem bygdemöten i februari, maj och september och november 2010 samt i september 2011 för idéutbyte och samtal och för att stämma av och förankra projektet.  I samband med första bygdemötet bildades arbetsgrupperna där ett 30-tal personer engagerade sig. Totalt har ca 150 personer varit engagerade i någon form i projekt Järnkraft. Under ett grupparbete listades vad vi är stolta över i Järnboåsbygden och vad vi saknar och behöver arbeta med inom projekt Järnkraft. Detta har sedan legat till grund för arbetet inom Projekt Järnkraft. Här är listorna som gjordes i februari 2010:

Vad är vi stolta över i Järnboås?

 • Föreningslivet
 • Skolan
 • Naturen, miljön
 • Människor/gemenskap
 • Historien

Vad saknar vi?

 • Service, butik
 • Kollektivtrafik
 • Äldre-/seniorboende
 • Bredband
 • Ungdomsverksamhet
 • Fler boende till bygden