background image
jarnboas-logga

Järnboåsbladet

Järnboåsbladet ges sedan 2010 ut några gånger per år och innehåller nyheter från bygden. I bladet kan du läsa om aktiviteter och annat smått och gott som händer i Järnboås. Hittills har föreningarna i bygden turats om att bekosta Järnboåsbladets tryckning. Utformning och distribution till brevlådorna i bygden sker med hjälp av ideellt arbete.

Vill du bekosta ett nummer av Järnboås bladet? Hör av dig till redaktionen!

Redaktionen består av:
Anita Maria Karlsson Rosenlund, Finnshyttan 122 713 94 Nora Tel: 0587-601 36
E-post: mariakamel@telia.com

Ladda ner tidigare nummer av Järnboåsbladet:

Nummer 1, 2020: Järnboåsbladet20-01

Nummer 2, 2020: Järnboåsbladet20-02

 

Nummer 1, 2019: Järnboåsbladet1901

Nummer 2, 2019, Järnboåsbladet1902

Nummer 3, 2019, Järnboåsbladet1903

Nummer 4, 2019, Järnboåsbladet1904

 

Nummer 1, 2018: Järnboåsblad1801

Nummer 2, 2018: Järnboåsblad1802

Nummer 3, 2018: Järnboåsblad1803

Nummer 4, 2018: Järnboåsblad1804

Nummer 5, 2018: Järnboåsblad1805

 

Nummer 1, 2017: Järnboåsblad 1701

Nummer 2, 2017: Järnboåsblad 1702

Nummer 3, 2017: Järnboåsblad 1703

Nummer 4, 2017: Järnboåsblad 1704

Nummer 5, 2017: Järnboåsblad 1705

 

Nummer 1, 2016: Järnboåsblad 1601

Nummer 2, 2016: Järnboåsblad 1602

Nummer 3, 2016: Järnboåsblad 1603

Nummer 4, 2016: Järnboåsblad 1604

 

Nummer 1, 2015: Järnboåsblad 1501

Nummer 2, 2015: Järnboåsblad 1502

Nummer 3, 2015: Järnboåsblad 1503

Nummer 4, 2015: Järnboåsblad 1504

Nummer 5, 2015: Järnboåsblad 1505

 

Nummer 1, 2014: Järnboåsblad 1401

Nummer 2, 2014: Järnboåsblad 1402

Nummer 3, 2014: Järnboåsblad 1403

Nummer 4, 2014: Järnboåsblad 1404

Nummer 5, 2014: Järnboåsblad 1405

 

Nummer1, 2013: Järnboåsbladet 1301

Nummer 2, 2013: Järnboåsblad 1302

Nummer 3, 2013: Järnboåsblad 1303

Nummer 4, 2013: Järnboåsblad 1304

Nummer 5, 2013: Järnboåsblad 1305

 

Nummer 1, 2012: Järnboåsblad 1201

Nummer 2, 2012: Järnboåsblad 1202

Nummer 3, 2012: Järnboåsblad 1203

Nummer 4, 2012: Järnboåsblad 1204

Nummer 5, 2012: Järnboåsblad 1205

 

Nummer 1, 2011: Järnboåsblad 1101

Nummer 2, 2011: Järnboåsblad 1102

Nummer 3, 2011: Järnboåsblad 1103

Nummer 4, 2011: Järnboåsblad 1104

 

Nummer 1, 2010: Järnboåsbladet 1001

Nummer 2, 2010: Järnboåsbladet 1002

Nummer 3, 2010: Järnboåsbladet 1003

Nummer 4, 2010: Järnboåsbladet 1004

Nummer 5, 2010: Järnboåsblad 1005