background image
jarnboas-logga

Konunga-Stollen

För­e­ning­ens Konunga-Stollen verkar för att gruv­par­ken Klacka-​Lerbergs Gruv­park ska bli ett öppet och an­norlun­da kon­st­rum.

Under par­ken finns en 270 m lång gruv­gång som kal­las ”Ko­nunga-​Stollen”, och den har fått ge nam­net åt fö­re­ställ­ning­en “Över Konunga-Stollen” som är en fö­re­ställ­ning med mu­sik-​, dans-, ljud- och ljusupp­le­vel­se.

Från sommaren 2011 anordnar föreningen dockteater i Klacka-Lerbergs historiska gruvpark där deltagarna först får en inblick i hur järnbrytningen gick till.

Läs mer om föreningen och om kommande konserter och föreställningar på hemsidan:
Konunga-Stollen