background image
jarnboas-logga

Kyrkor

Järnboås kyrka

I början på 1600-talet blomstrade bergsbruket och bergsmännen tröttnade på sin långa väg till kyrkan i Nora. I mitten av 1600-talet hade bergsmännen i Järnboås blivit så starka att de ville ha en egen kyrka. Den första kyrkan var färdig 1659, timrad, åttkantig och klädd med rödfärgade spån efter det ca 60 bergsmän och torpare med gemensamma krafter genomfört bygget. 1795 hade församlingen vuxit och kyrkan var för trång, och man beslöt utvidga den genom att såga den mitt itu och dra koret 18 alnar österut. Man byggde två breda korsarmar i norr och söder, vilket är typiskt för kyrkorna i Bergslagen, och vit oljefärgspanel ersatte det röda spånet med ljust målad slät panel för att kyrkan skulle likna en stenkyrka. Kyrkans invändiga takmålningar är från 1745. Den praktfulla altaruppsatsen och predikstolen är målade 1764 och den ovanliga dopplatsen är från 1767. I den gamla sakristian finns idag ett kyrkomuseum och i källaren kan besökarna se fängelsehålan där fångar som skulle från norralänsdelen till kronohäktet i Örebro fick övernatta. Fångvaktaren tog i stället in på krogen, som ligger intill kyrkan. Järnboås kyrka är idag en populär bröllopskyrka

Öppettider

För aktuell information, gå in på Svenska kyrkans hemsida om Järnboås kyrka.

Hjulsjö kyrka

Hjulsjö kyrka invigd 1643, är timrad, spånklädd, rödfärgad och byggd i typisk bergslagsstil. Här finns en unik träskulptur, en s. k. dopängel, som bär upp dopskålen från 1700-talet.

Öppettider

För aktuell information, gå in på Svenska kyrkans hemsida om Hjulsjö kyrka.