background image
jarnboas-logga

Lägenheter & Trygghetsboende

Projekt för Bostäder i Järnboås

Ett samverkansprojekt för att bygga bostäder i Järnboås startades september 2010. En arbetsgrupp med fyra representanter från Järnboås gjorde tillsammans med Nora Utveckling AB en kravspecifikation för bygget. Bostäderna är tänkta att ligga centralt i Järnboås med närhet till skolan för att på bästa sätt kunna samverka och utnyttja befintliga lokaler. Utifrån kravspecifikation tog en arkitekt fram skisser för lägenheter och trygghetsboende.

På bygdemötet den 18 september 2011 presenterades skisserna för lägenheter och trygghetsboende samt gemensamma lokaler. Klicka på länken för att ladda ner en pdf-fil med skisser: JBS Lägenheter och trygghetsboende

Bakgrunden är Projekt Järnkrafts kartläggning av behovet av äldre- och seniorbostäder. Gensvaret på enkäten som genomfördes i Järnboåsbygden i början av sommaren 2010, var mycket positivt och det visade sig att det finns ett stort intresse och behov av senior- och äldrebostäder, både på kort och på lång sikt.

Syftet med att skapa ett samverkansprojektet med Nora kommun var att kunna bygga kooperativa hyresrätter vilket är en form som innebär att hyresrätterna ägs av en förening som förvaltar fastigheten och att de boende betalar en insats för en lägenhet. Till skillnad från bostadsrätter så ändras inte priset på insatsen för en kooperativ lägenhet över tiden vilket innebär att man vid en försäljning får tillbaka samma summa som man satt in.

För att också skapa möjligheter för dem som inte kan köpa en lägenhet så skulle Norabostäder kunna köpa några av lägenheterna för att i sin tur kunna hyra ut dem som vanliga hyresrätter.

Projekt Järnkrafts representanter deltog i samverkansgruppen med Nora Utveckling AB:s för att utforma bostäderna i Järnboås. Gruppen tog fram idéer och önskemål inför byggandet, bl.a. föreslog de att det byggs fem enrumslägenheter, tio tvårumslägenheter, fem trerumslägenheter och tio vårdplatser. Projekt Järnkraft har haft kontakt med socialförvaltningen när det gäller trygghetsboendet och Norabostäder när det gäller lägenheterna.

Sammanfattning, genomförda aktiviteter Bostäder i Järnboås
  • Statistik över befolkningsstruktur i Järnboåsbygden har tagits fram med hjälp av SCB.
  • Kartläggningen av behovet av äldre- och seniorbostäder är färdig och resultatet är presenterat för Noras kommunledning och Nora Utveckling AB. Gensvaret har varit mycket positivt och det finns ett stort intresse av senior- och äldrebostäder, både på kort och på lång sikt. Även yngre har deklarerat ett intresse av lägenheter i bygden.
  • Ett arbete för att identifiera och få fram förslag till attraktiva tomter för äldreboende, seniorboende har genomförts.
  • Studiebesök har genomförts i syfte att få idéer och inspiration till lägenheter och trygghetsboende i Rudskoga som framgångsrikt drivits i en liknande bygd som Järnboås under 20 års tid.
  • Ett samverkansprojekt för att utforma kooperativa hyresrätter och ett äldreboende har skapats och flera möten har hållits i både Projekt Järnkrafts boendegrupp och i samverkansgruppen med Nora Utveckling AB.
  • Kravspecifikation färdigställdes till möte i samverkansgruppen den 30 november och en arkitekt fick då underlaget för att ta fram skisser.
  • Färdiga skisser av arkitekt Helena Ljungné blev klara i maj 2011