background image
jarnboas-logga

Om hemsida och profil

Frågan om en gemensam hemsida för Järnboåsbygden har diskuterades under vårens bygdemöten 2010 och fick ett positivt gensvar. Utifrån de tankar, idéer och förslag som framkom togs en hemsida - www.jarnboas.se - fram som en portal för bygden. Förhoppningen var att hemsidan skulle engagera många så att den kunde  hållas levande och aktuell. Den nya hemsidan aktualiserade behovet av en gemensam profil för bygden. Därför togs också en logotyp fram som kunde vara hela Järnboåsbygdens symbol. Tillsammans gav den gemensamma hemsidan och logotypen den grund som behövdes i marknadsföringsarbetet. Den nya hemsidan innebar att besökare bara behöver komma ihåg en adress och därifrån kunna nå alla föreningar och företag som finns i bygden. Hemsidan lanserades 21 juli 2010 och fick närmare 1000 besök under de tre första veckorna. Under de två första åren hade sidan fått fler än 20 000 unika besökare varav hälften använde sidan regelbundet. Besökarna finns spridda över hela Sverige samt även i övriga Europa, USA och Kanada. Järnboås har också en välbesökt egen sida på Facebook och ett Twitter-konto länkat till hemsidan. Sedan februari 2011 finns även Järnboås hemsida på holländska med adress www.jarnboas.com

Logotypen

Vill du hjälpa till att marknadsföra Järnboås kan du ladda ned logotypen i valfritt format nedan: Med webbadress till Järnboåsbygdens svenska hemsida:

 

 

 

 

 

Med webbadress till Järnboåsbygdens holländska hemsida:

 

Utan webbadress:

 

 

 

 

 

 

Om hemsidan

Att skapa en hemsida så omfattande som jarnboas.se kräver mycket tid, kompetens och engagemang. Det är många personer som hjälp till att fylla hemsidan med information. Nedan listas de personer som direkt bidragit till hemsidans uppbyggnad. Vi hoppas ingen är glömd…

  • Innehåll, struktur och löpande uppdatering av hemsida, Facebook och Twitter: Kristina Dybeck, projektledare Projekt Järnkraft.
  • Hemsidans utseende, funktionalitet och struktur: Torbjörn Pettersson, Svensk Nutidsreklam AB
  • Fotografier: Sophie Pettersson och Fotograf Eddy van Wessel
  • Information om Järnboås historia och Järnboås Wikipediasida samt Järnboås-bladet: Anita Maria Karlsson, Mariakamelus förlag
  • Alla boende, föreningar och företag i bygden som tipsat oss om nyheter och information.

Har du synpunkter, förslag eller information till hemsidan, skicka e-post till projekt Järnkraft: info@jarnboas.se