background image
jarnboas-logga

Om Projekt Järnkraft

Järnboås Bygdegårdsförening har under perioden 2010-2012 bedrivit ett Leader Bergslagen-projekt, projekt Järnkraft, för att utveckla och marknadsföra Järnboåsbygden. Bygdegårdsföreningen har varit projektägare och projektet har letts av en projektgrupp som samverkat med en samrådsgrupp där företagare och föreningar i bygden samt Nora kommun ingått. Projektet har även haft kontakter med en rad myndigheter och organisationer, däribland Länsstyrelsen, Örebro läns landsting, Hällefors kommun, Regionförbundet och Trafikverket.

Projekt Järnkrafts arbete med bygdeutveckling har handlat mycket om att göra det så bra som möjligt för alla som bor här i Järnboåsbygden och välkomna nya boende. Om vi som bor här trivs och stannar kvar så är vi de bästa ambassadörerna som kan berätta om bygden, visa vår bygd och få ännu flera att hitta hit. Då får vi den utveckling och återväxt som är så viktig för oss alla.

Barnfamiljer är en central målgrupp. För återväxten behöver vi fler barn till bygden. Marknadsföringen fokuserar därför på och lyfter fram vad som är bra med Järnboås för barnfamiljer. Drömmen om landet året runt – för de barnfamiljer som önskar bo på landet med närhet till natur och djur så ska vi vara ett mycket intressant alternativ. Vår vackra natur, friska luft och därtill förskola, skola och fritids och våra föreningar är centrala. Därtill kommer det rika utbud av kultur och aktiviteter som finns inom regionen.