background image
jarnboas-logga

Resultat Projekt Järnkraft

Järnkraft vann Ullbaggen - priset som årets bästa Leader-projekt 2012 på årets Landsbygdsgala i Stockholms stadshus.

Projekt Järnkraft, med Järnboås bygdegårdsförening som projektägare, nominerades av Leader Bergslagen. På bilden: Prisutdelare Jordbruksminister Eskil Erlandsson med Ullbaggevinna

Landsygdsgalan hölls i Blå hallen, Stockholms stadshus, och Marc Levengood var kvällen konferencier. Juryns motivering: ”Stark inflyttning och därmed trygghet för skola, service och föreningsliv är resultatet av den marknadsföringskampanj där bygdens företag, föreningar och bybor framgångsrikt samverkat och kanaliserat sitt engagemang och sin gemensamma drivkraft” Klicka på länkarna för att läsa pressmeddelande och se film från galan samt filmer och broschyrer om de nominerade projekten, inslag i Radio Örebro, artikel i NA, 24iBergslagen och mer om Järnkraft och övriga nominerade Leader-projekt och om Landsbygdsgalan. Finalen ägde rum måndagen den 26 november på Landsbygdsgalan i Blå Hallen Stockholms Stadshus. Totalt hade 92 projekt nominerats till Ullbaggepriset. Klicka på länken för att se Sveriges Televisions reportage om Järnkraft och Järnboås. Järnkraft nominerades av Leader Bergslagen till Landsbygdsgalan i kategorin Årets Leader-projekt 2012 bl.a. med följande motivering: ”En klart lysande stjärna som visar på styrkan i det lokala engagemanget, underifrånperspektivet och vikten av samarbete. Innovativt – normalt är det kommunen som ansvarar för den här typen av utvecklingsarbete, men här är det bygden själv som tar tag i frågan.” Anna-Carin Andersson och Kristina Dybeck från Järnkrafts projektgrupp representerade Järnboås på Landsbygdsgalan.

Projekt Järnkrafts resultat – aktiviteter & resultat

Under 2009-2012 har Järnkraft bl.a. genomfört eller bidragit till:

Sammanfattning resultat, marknadsföring

 • Många nya järnboåsare – bygden har sedan 2010 fått 18 nya barnfamiljer. Därtill har ytterligare ca 10 unga familjer (par utan barn) flyttat till Järnboåsbygden. Sammanlagt drygt 150 personer flyttat till Järnboåsbygden, varav mer än hälften har en direkt koppling till projekt Järnkrafts arbete. Inflyttningen har gett Järnboås skola, förskola och fritidshem ytterligare drygt 25 barn. Fler är på väg.
 • Välbesökta hemsidor - Järnboåsbygdens gemensamma hemsida har haft ett stort antal besökare från när och fjärran liksom Järnboås Facebook-sida och Twitter. Ca 40 000 unika besökare hade under de första två åren varit inne på vår svenska hemsida (www.jarnboas.se) och på vår holländska hemsida (www.jarnboas.com). Ca hälften återkommer regelbundet. Järnboås Facebook-sida har blivit allt mer populär och får stadigt fler vänner. 2012 fanns där ca 360 Järnboås-vänner spridda över Sverige och utomlands.
 • Mässor och marknader - Projekt Järnkraft marknadsfört Järnboås, träffat och haft personliga samtal med många besökare på Larsmäss (4 år), Noramarken (2 år), Ljusstråk (2 år), Promotionbåten, O-Ringen, Företagsmässa i Nora, Vildmarksmässa i Stockholm samt emigrantmässa i Utrecht, Nederländerna.
 • Stort intresse - Ett tiotal holländska familjer och några tyska familjer har sedan emigrantmässan besökt Järnboås och kommit fram till att de vill flytta hit. Flera familjer bosatte sig både under år 2011 och under 2012.

Sammanfattning resultat, bygdeutveckling

 • Kanalisation för bredband påbörjades 2010 och täcker 2014 in stora delar av bygden. Detta är ett omfattande arbete som skett i samarbete med bl.a. Nora kommun och Eon. Kanalisationen ingick inte i Järnkraft men blev en följd av det. Arbetet har inneburit att rör, anpassade enligt de krav som finns för fiberdragning för bredband, lagts ner i all grävning som Eon gjort i Järnboåsbygden. I etapp 1 och 2 av kanalisationsarbetet ingick Finnshyttan och centrala delar av Järnboås. Etapp 3, sträckan Järnboås – Lindesby – Nyhyttan slutfördes vintern 2011/2012. Gammelhyttan, Vassland och återstående delar av Finnshyttan ingick i den fjärde etappen i Järnboåsbygden som Länsstyrelsen beviljade kanalisationsstöd för. Ungefär hälften av sträckan i etapp 4 skedde i samarbete med Eon, den andra hälften grävde Järnkraft bredband i egen regi.

  Järnboåsbygden AB – ett arbete för att göra vardaglig service mer tillgänglig i bygden. Tack vare att Järnkrafts bygdemöten lyckades engagera många människor så skapades förutsättningar för att ett bolag kunde bildas i Järnboåsbygden. Aktiebolaget, Järnboåsbygden AB, bildades våren 2011 med 159 aktieägare i bygden. Efter en nyemission våren 2012 är antalet aktieägare över 200, med ett totalt riskkapital på 500 tkr.

 • Järnboås Servicepunkt – öppnades 1 augusti 2012, och butiken invigdes högtidligt den 4 augusti! Vidare har servicepunkten vidareutvecklats med café och allt eftersom läggs nya tjänster till såsom post-, bank- och apoteksservice, lokalproducerade varor, tandläkarbuss m.m.

 • Järnboås bymack - Järnboåsbygden AB startade en bymack i Järnboås i november 2012, invigningen hölls den 10 november 2012.

 • Entreprenörskap – månatliga företagsluncher under 2011 och 2012 har gett företagare i bygden en möjlighet att träffas.

 • Bostadsprojekt på gång – för att skapa fler boendealternativ i bygden gjorde Järnkraft en marknadsundersökning i bygden 2010 och den visade på ett stort intresse och efterfrågan på lägenheter och trygghetsboende i Järnboås. Ett samverkansprojekt bildades med Järnkrafts boendegrupp och Nora kommun. Arkitetskisser har färdigställts och lokala byggentreprenörer har fått möjlighet att lämna offerter på lägenheter och trygghetsboende.

 • Bygdemöten som förankrar – fem bygdemöten har hållits under projekt Järnkraft för att stämma av och förankra idéer samt behålla engagemanget för bygdens utveckling. Sammanlagt har drygt 150 personer engagerat sig på något sätt i projektet.

 • Turism – Järnkraft har tillsammans med bl.a. Nora turistbyrå arbetat för att få fler turister att besöka bygden och upptäcka dess vackra natur och möjligheter till aktiviteter och rekreation. Även detta arbete har varit framgångsrikt och antalet övernattningar på Järnboås bygdegård har ökat liksom besökare till evenemang i bygden. Dessutom har flera familjer som tidigare turistat eller varit sommarboende i Järnboåsbygden valt att flytta permanent till bygden.

Marknadsföring sedan 2010

Samarbete med andra aktörer och marknadsförde projekt Järnkraft Järnboåsbygden på ett stort antal event under 2010:

 • Jernboåsens kammarmusikförenings körläger för barn. Ett 50-tal barn och ledare fick t-shirts med Järnboås-logotypen. Barn och föräldrar, förskolor, massmedia, bibliotek, turistbyråer fick information om lägret och Järnboås program för sommaren.
 • Bodag på O-ringen i samarbete med Nora Turistbyrå. Information på Nora kommuns hemsida om detta och om nyheter i projektet.
 • Bodag på Larsmäss i samarbete med fastighetsmäklare. Annons i Larsmässprogrammet och muntlig annonsering under båda dagarna. Två artiklar före och efter Larsmäss i NA.
 • Bodag på Noramarken i samarbete med Nora kommun, fastighetsmäklare m.fl.
 • Bodag på Ljusstråk, Finnsjöstrand i samarbete med Järnboås Bygdegårdsförening.
 • På Promotionbåten, 24-25 oktober, Örebro, deltog Projekt Järnkraft i samverkan med Nora Utveckling AB med marknadsföring och
 • kontaktarbete. I samband med mässan anammade Projekt Järnkraft logotypen ”The Heart of Sweden”, det nya regionala varumärket för ökad konkurrenskraft, inflyttning & företagsetableringar. Logotypen används på informationsmaterial, hemsida etc.
 • Företagsmässan, Nora bibliotek, 13 november.
 • Järnboås IF:s idrottsskola för barn. Ett 40-tal barn och ledare fick t-shirts med Järnboås-logotypen. Barn, föräldrar, massmedia, bibliotek och turistbyråer fick information om idrottsskolan via e-post, lokaltidningen och hemsidan. (en liknande skola där barnen fick t-shirt med Järnboås-logotypen hölls även våren 2011)
 • Tre annonser i Bergslagsklippet – ett annonsblad som når 20 000 hushåll, 2 000 företag i Nora, Lindesberg, Hällefors, Kopparberg & Frövi och som många också läser. Syftet med annonserna var att marknadsföra Järnboås-logotypen och hemsidan men också inbjuda till någon aktivitet i bygden. Oktobernumret gjordes i samverkan med Tjurskallen för att fira den nyasfalterade vägen till Järnboås från (Öskevik) Lindesberg med ett specialerbjudande på Tjurskallen (se bild här intill). Novembernumret gjordes i samverkan med Järnboås bygdegårdsförening för att marknadsföra den årliga Julmarknaden. Decembernumret görs i samverkan med Svenska kyrkan för att bjuda in till invigningsfest i det nybyggda församlingshemmet vid Järnboås kyrka.
 • Julmarknad på Finnsjöstrand, lördag 27 november.
 • Marknadsföring sker också på platser dit många besökare kommer:
 • Tjurskallen – Järnboåsbygdens lokala gårdsbutik med livsmedelstillverkning. Företaget marknadsför Järnboåsbygden genom marknadsföringsmaterial i och utanför butiken (skyltar, visitkort och informationsblad) samt i samband med mässor, marknader och andra event runt om i hela Sverige.
 • Marknadsföringsmaterial finns uppsatt i och utanför Järnboås bygdegård Finnsjöstrand (skyltar, visitkort och informationsblad).

Ernst Kirchsteiger & Järnboås  Foto: Eddy van Wessel

Järnboåsbygden fick ett mycket positivt tillskott som innebar en extra draghjälp i vår marknadsföring i och med 2010 års ”Sommar med Ernst”. Att Järnboåsbygden visades upp i en populär TV-programserie med åtta avsnitt under hela sommaren var fantastiskt roligt och innebar att fler fick möjlighet att upptäcka Järnboåsbygden. Ernst uppskattade sin vistelse i bygden och talade väl om natur och människor. Projekt Järnkraft har fört en dialog och har i samförstånd med Ernst kunnat använda bilder och citat från Ernst i marknadsföringen av Järnboås.

Gemensam hemsida & logotyp centrala i marknadsföringen Frågan om en gemensam hemsida för Järnboåsbygden diskuterades under bygdemöten i början av 2010 och fick ett positivt gensvar. Utifrån de tankar, idéer och förslag som framkom togs en hemsida, www.jarnboas.se, fram som en portal för bygden. Hemsidan lanserades i juli 2010. Den nya hemsidan aktualiserade behovet av en gemensam profil för bygden. Därför togs också en logotyp fram som kunde vara hela Järnboåsbygdens symbol. Tillsammans gav den gemensamma hemsidan och logotypen den grund som behövdes i marknadsföringsarbetet. Den nya hemsidan innebär att besökare bara behöver komma ihåg en adress och därifrån kunna nå alla föreningar och företag som finns i bygden. Efter fyra månader kunde konstateras att sidan hade fler än 2000 unika besökare varav hälften använde sidan regelbundet. Besökarna fanns spridda över hela Sverige samt även i övriga Europa, USA och Kanada. Järnboås har också en välbesökt egen sida på Facebook och ett Twitter-konto länkat till hemsidan. Sedan februari 2011 har Järnboås en hemsida på holländska med adress www.jarnboas.com Våra roll-up:s som under projekt Järnkraft används vid mässor och andra event har rönt stor uppmärksamhet. Bilden på barnen som plockar blommor på ängen vid Finnsjöstrand har blivit Järnboås profilbild. På emigrantmässan i Utrecht uppmärksammats bl.a. av svenska ambassaden som bad om att få köpa rättigheterna att använda den som profilbild för Sverige. 

Välbesökt hemsida firade 1 år Järnboåsbygdens hemsida www.jarnboas.se firade ett år i juli 2011. Många har under året hunnit besöka sidan (närmare 14 000 besök) varav mer än hälften återkommer regelbundet. Järnboås Facebook-sida är också populär med fler än 200 vänner från när och fjärran som regelbundet får uppdateringar och tips om vad som händer i bygden. Järnboås finns också med på Twitter.

Bolag bildat för att främja service I februari gick inbjudan om att teckna aktier i Järnboåsbygden AB ut. Intresset var mycket stort och med 159 personer aktieägare uppnåddes de uppsatta målen med god marginal. Bolaget bildades vid en stämma 10 april. Bolagets ska främja service och ge stöd till bygdens utveckling, initialt avser bolaget att upprätta en servicepunkt med livsmedelsbutik.

Stort intresse för Järnboåsbygden på Vildmarksmässan. Den 10-13 mars deltog projekt Järnkraft på Vildmarksmässan i Älvsjö för att tillsammans med föreningen Konunga-Stollen i Bergslags-montern marknadsföra Järnboåsbygden och de paket som gemensamt tagits fram med övernattning på Finnsjöstrand och dockteater alt. musik- och dansföreställningar i Klacka-Lerbergs gruvpark. Flera Leader Bergslagen-projekt från Bergslagen samverkade och hjälptes åt att marknadsföra hela Bergslagen i montern. Föreningen Konunga-Stollen och projekt Järnkraft marknadsför sina evenemang, besöksmål, boende och mat i Järnbopsbygden på www.jarnboas.se under rubrik ”Upplev”.

Turismsatsning i Bergslagen Efter mässan har projekt Järnkraft i samarbete med Järnboås bygdegårdsförening och föreningen Konunga-Stollen utvecklat marknadsföringen av besöksverksamheten. Vi har också arbetat på att få en samverkan med turistbyrån och nå ut med vår marknadsföring i alla tillgängliga kanaler. Besökare har möjlighet att boka flera upplevelser och boende samtidigt genom ett bokningsformulär på Järnboåsbygdens svenska respektive holländska hemsida. Järnboåsbygden fortsätter satsningen på turism och föreningen Konunga-Stollen liksom Järnboås bygdegårdsförening har sommaren 2011 annonserat i Bergslagens gästguide (se bild här intill). Därtill finns planer på att åstadkomma fler boendemöjligheter i bygden genom att vid Järnboås bygdegård skapa en camping med naturskönt läge vid Finnsjöstrand.

Välkomstskyltar på plats Under sommaren 2011 har välkomstskyltar med texten ”Välkommen till Järnboåsbygden” satts upp i norr och söder på vägen genom Järnboåsbygden.

Järnboås – the heart of Sweden Projekt Järnkraft har använt Örebroregionens nya varumärke ”The Heart of Sweden” alltsedan det lanserades på Promotionbåten 2010 för att användas för att främja inflyttning och entreprenörskap i regionen. Järnboås använde det i februari 2011 på emigrantmässan i Utrecht och blev därmed först med att använda varumärket internationellt. Järnboås är med som ett positivt exempel i Regionförbundets handbok för ”The Heart of Sweden” och där visas bl.a. bilder från Järnboås monter på emigrantmässan i Nederländerna.

Järnboås monter välbesökt på emigrantmässan Projekt Järnkraft deltog i den stora emigrantmässan i Utrecht, Nederländerna (se bilder här intill) helgen 12-13 februari 2011. Järnboås monter var mycket välbesökt. Vackra bilder och en spännande lekhörna var något av det som bidrog till att montern lockade många barnfamiljer. Dessutom uppmärksammades den av såväl svensk och holländsk massmedia samt svenska ambassaden i Nederländerna som valde att köpa in Järnboås profilbild till marknadsföringen av Sverige i Nederländerna.

Stort intresse för Järnboås Många intresserade besökare i montern lämnade sitt visitkort och sin meritförteckning och ett 80-tal familjer lämnade sina e-postadresser för att få mer information. Järnboåsbygdens holländska hemsida www.jarnboas.com har haft många besökare alltsedan mässan. Tack vare den och våra holländska kontaktpersoner med egna erfarenheter av att flytta och etablera sig i Järnboås, har alla intresserade kunnat få bästa möjliga information på sitt eget språk. Redan under våren 2011 hade tre holländska familjer hunnit bestämma sig för att flytta till Järnboåsbygden. Under sommaren 2011 har många holländska familjer besökt Järnboås för att se närmare på bygden och undersöka möjligheterna att flytta och etablera sig här. Många är mycket positiva och tycker att bilden av Järnboås stämmer väl med vad som presenterades på mässan. Sammanlagt har ett tiotal holländska familjer besökt Järnboås sedan emigrantmässan och kommit fram till att de vill flytta hit. De tycker att Järnboås är en vacker bygd med ett rikt föreningsliv och många aktiviteter som känns lockande för hela familjen.

Svenskkurs för holländare En kvällskurs i svenska för holländare anordnades av NBV som en studiecirkel i Järnboås skola under hösten 2011. Kursledare var lärare boende i Järnboås och som till vardags undervisar på SFI. Intresset för kursen var stort, det framkom redan på den informationskväll som hölls i augusti. Möjligheten att lära mer svenska på kvällar är något som saknats länge och som efterfrågats av alla holländare som arbetar och inte har möjlighet att gå kurs på dagtid. Kurserna blir en viktig del i vår service och marknadsföring till inflyttande holländska familjer.