background image
jarnboas-logga

Service och kommunikationer

Kommunikationer - bredband

Kanalisation för bredband påbörjades 2010 och täcker 2014 in stora delar av bygden. Detta är ett omfattande arbete som skett i samarbete med bl.a. Nora kommun och Eon. Kanalisationen ingick inte i Järnkraft men blev en följd av det. Arbetet har inneburit att rör, anpassade enligt de krav som finns för fiberdragning för bredband, lagts ner i all grävning som Eon gjort i Järnboåsbygden. I etapp 1 och 2 av kanalisationsarbetet ingick Finnshyttan och centrala delar av Järnboås. Etapp 3, sträckan Järnboås – Lindesby – Nyhyttan slutfördes vintern 2011/2012. Gammelhyttan, Vassland och återstående delar av Finnshyttan ingick i den fjärde etappen i Järnboåsbygden som Länsstyrelsen beviljade kanalisationsstöd för. Ungefär hälften av sträckan i etapp 4 skedde i samarbete med Eon, den andra hälften grävde Järnkraft bredband i egen regi.

Kommunikationer - vägnätet

Vägnätet, väg 767 som går från norr till söder genom Järnboåsbygden förbättrades för ett par år sedan och underlättar pendling till Nora, Örebro, Hällefors och Kopparberg. Hösten 2010 förbättrades och asfalteras även sträckan Tolvsbörd - Öskevik, väg 772. Detta innebär att även pendlingen till Lindesberg underlättats.

Allmänna kommunikationer

Länstrafikens busslinje 305 trafikerar vägen Nora-Hjulsjö-Hällefors.

Service

Centralt i Järnboås ligger Järnboås förskola och skola åk F-6. I anslutning till den Järnboås Servicepunkt med livsmedelsbutik och café samt by-mack. Läs mer om Servicepunkt med butik samt by-macken
Om du har svårt att ta dig till butiken själv för att handla finns det möjlighet att få skjuts. Ring till Jan Forslund (tel 602 05) för mer information.
På Servicepunkten kan du köpa receptfria läkemedel och även hämta ut förbeställda mediciner. En gång i månade stannar den mobila distriktsköterskemottagningen vid Servicepunkten i Järnboås.

Så gör du för att få paket hemlevererade

Järnboåsbygden har lantbrevbärare. Ifall du får paket som levereras till ICA i Nora så kan du få det hemkört av lantbrevbäraren. Har du fått ett SMS med paketnummer och har dator så kan du gå in på https://www.postnord.se/ta-emot/utdelning-av-post/boka-lantbrevbaring
Du behöver bara två uppgifter, paketnummer och postnummer.
Har du inte dator kan du ringa 0771-33 33 10 och be att få paketet hemkört.