background image
jarnboas-logga

Skrivet om Järnboås

Järnboås från förr i brev, berättelser och bilder

Lagom till Larsmäss 2014 publicerades en ny bok som skildrar Järnboås historia. Det är boken "Järnboås från förr i brev, berättelser och bilder" som sammanställts Foto: Alexander Lindhe, NA av Ingegerd Jernberg och Arne Henriksson. Boken baserar sig på brev, dagböcker och bilder från hela Järnboåsbygden från mitten av 1800-talet och framåt. Berättelserna ger inblickar i både glädjeämnen och vardagsbekymmer. Läs mer i NA-reportage och Länsposten-reportage.

Boken säljas i arkivet och kostar 180 kronor, behållningen går till Järnboås bygdegårdsförening.
OBS! begränsad upplaga.

Till sin hjälp har Ingegerd Jernberg och Arne Henriksson haft Inger Larsson, Kerstin Larsson och Britta Nilander som bistått med renskrivning och granskning av texterna.

Från mjölkpall till Facebook - en bok om mötesplatser i Järnboåsbygden

Under hösten 2012 gjorde Anna-Carin Andersson, Solweig Björåsen och Anita Maria Karlsson en inventeringen av mötesplatser i bygden vilket resulterade i ett 44-sidigt häfte med många bilder i färg och svartvitt. Häftet kostar 100 kr och den som vill köpa häftet kan höra av sig till Anita Maria Karlsson, tel 0587-601 36 eller e-post: mariakamel@telia.com

Tingen talar – historia som samlats” Från bergslag och bondebygd 2010

Örebro läns hembygdsförbunds och Örebro läns museums årsbok 2010: Från bergslag och bondebygd presenterar 61 artiklar som samlats från länets hembygdsföreningar och museer. Från Järnboås finns två föremål med i museets årsbok. Det ena är märkduken från 1856 som finns i bygdegårdens västra flygel, det andra är en stekpanna gjuten i Lindesby hytta, inköpt av Lennart Eldsfors. Till båda föremålen finns bakgrundstexter. Historia kan förmedlas på många olika sätt och här har man valt att låta föremålen i föreningarnas samlingar vara utgångspunkten, att låta ”tingen tala”. Länets hembygdsföreningar och museers samlade föremål har alla en historia att berätta om både sin samtid och människorna som använt dem. Tidsspannet på just de föremål som kommer till tals i denna bok får tanken att svindla… Det yngsta ”föremålet”, en simbassäng, användes fram till 1950-talet. Det äldsta av dem är 530 miljoner år gammalt, då levde den trilobit som nu i förstenad form är ett museiföremål. En etruskisk skatt, silver från vikingatiden och en mängd olika vardags- och bruksföremål från olika tidsperioder och platser får här komma till tals och berätta just sin historia om olika sammanhang och människoöden. Boken finns i Örebro läns museums butik och kostar 195 kr.

Vill du köpa lokalhistorisk litteratur?

Arkivet på Finnsjöstrand säljer en del litteratur och Mariakamelus förlag: Anita Maria Karlsson, 0587-60136. Mer info finns på Anita Marias hemsida

Litteraturlista

I denna litteraturförteckning finns både lokalhistoria av olika slag, men också några tips om historielitteratur som kan vara bra att läsa som bakgrund. På Nora bibliotek finns en lokalhistorisk hylla där mycket av litteraturen nedan återfinns. Här finns också uppsatser som handlar om bygden. Andersson, Per-Olof, Den gamla bergsmansgården, 1934 Behre, Larsson, Österberg, Sveriges historia 1521-1809, 2003 Bergenskjöld, Eric, Nora Bergslag vid 1784 års slut, 1984 Bergslag, Kartläggning av källorna till samt studier i bergshanteringens historia i Örebro Län, utgiven av Örebro Läns Företagsarkiv, 2002 Blomdahl, Rune: Nyhyttan, Från bergsmansgård till kurort, 1961 Bore, E, Hos bergsmän och Grufkarlkar, 1889 Damell, David & Damell Modin, Monica (1999), Järnålder i Noraskogs och Linde bergslager. Forskaren i fält. Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökningar, skrifter nr 27. Hörnström, Ulla M: Petersfors Bruk 1848 – 1887, Lokalhistoriska kursen i Nora, Vt 1993 Eriksson, Thomas, Rösen i bergslagsbygd – exemplet Nora, B-uppsats på Örebro Universitet, Hum inst. Vt 2003 Furuskog, Jalmar, De unga åren, 1951 Jernberg, Ingegerd, Järnboås från förr i ord och bild, 2005, Järnboås Bygdegårdsförening Järnboås Missionsförsamling 100 år, 1867 – 1967, (opubl. häfte) Karlsson, Anita Maria, Bergshanteringens historia, för nyfikna och nybörjare, Mariakamelus förlag, 2008 Karlsson, Anita Maria, Järnboås, en bergslagssockens historia, Mariakamels förlag, 2008 Karlsson, Anita Maria, Från socken till kommun, Järnboås på 1800-talet, Mariakamels förlag, 2006 Karlsson, Anita Maria, Från socken till kommun, lokalt självstyre i Järnboås under 1800-talet, C-uppsats i historia på Gotlands högskola, 2006 Karlsson, Anita Maria, Järnboås kommunala utveckling på 1900-talet – med speciell inriktning på kvinnor och präster – eller vad hände Alma Levin, D-uppsats i historia vid Gotlands högskola 2008 Karlsson, Anita Maria, Lundbergs garveri i Nyhyttan, ett företag runt sekelskiftet, B-uppsats på Gotlands Högskola, 2005 Landeholm Sanna och Eriksson Linnea, Atlas över Sveriges bergslag, Noraskogs Bergslag, häfte 1 och 2, Jernkontoret och Riksantikvarieämbetet, 2001. Lindblad, Martin, Järnboås – min hembygd i Nora bergslag. Opublicerat manus. Original på länsarvet, troligen daterat till 1980 Lindblad, Martin, En sliten fana, Mariakamels förlag, 2008 Lindqvist.T, Sjöberg, M. Det svenska samhället, 800 – 1720, 2003 Lönnström, Bibi, Klacka-Lerbergs Blåbandsförening och IOGT-LOGEN Bergklippan, 1994 (Uppsats på Kulturvetarlinjen , Örebro Högskola) Modin, Monica, Järnboås Kyrkogård, ingående i Dokumentation Kyrkogårdar, nr 9 1997, Örebro Läns museum Molin, Kerstin, Ödegårdar och folkminskning i Järnboås Socken, Örebro Län, (ur Svensk Geografisk Årsbok 1950) Svenska Län, Örebro Läns förvaltning och bebyggelse III, 1949 Sveriges bebyggelse, Landsbygden, Örebro Län III, 1961 Tham Vilhelm, Lindesberg och Nora genom tiderna, band I, 1943 Wetterholm, Allan, Masugnsstudier inom Nora bergslag, 1997 Wiktorsson Per-Axel, Bergsbruk och namn, En ortsnamnsstudie om Bergslagen. Behandlar ortnamn och bergshantering i Lerbäcks, Hidinge och Järnboås socknar, Närke Tryck, 2010 Västmanland II, Hembygdsböckerna, Läseböcker för skola och hem, Uppsala, J.A Lindblads förlag

Internetkällor

demografiska databasen i UMEÅ kan man bl a söka uppgifter om Järnboås socken, födda, döda, yrken mm mellan 1749 och 1855. Gå till deras hemsida. Klicka på Tabellverket på nätet. Opublicerat manus om Rastälvskvarn. Grundmaterialet finns på Nora Kommuns Arkiv Släktforskare kan prenumerera på Riksarkivet, SVAR, som nu börjar ha en hel del Järnboåsmaterial inskannat.

Bloggar

Jan-Åke Granaths hemsida om släktforskning Liselott Nygren berättar om sin släktforskning Sara Sporre om barnaktiviteterna på kursen “Bergshanteringens historia” som hölls 1-2 juli 2010 Anita-Maria Karlsson, en av våra eldsjälar i bygdens föreningsliv, skriver om det dagliga livet i Järnboås.

Tidningsklipp

Om Järnboås Bygdegårdsförenings kurs “Bergshanteringens historia” som hölls 1-2 juli 2010: Lansposten17Juni2010