background image
jarnboas-logga

Slotterberget

Slotterberget är ett gammalt gruvfält i Järnboåsbygden. Gruvfältet är känt för sin 247 m långa stoll från 1877, Venuspassagen. Den är dock inte öppen (förseglad och låst), även om den besökts under senare år. Kvar i den delvis vattenfyllda stollen finns lämningar från gruvbrytningens tid, bl.a. räls.

Brytningen på gruvfältet inleddes i mitten av 1700-talet och pågick till slutet av 1920-talet (de sista 20 åren med anrikning av tidigare bruten malm), som en del av Nora och Hjulsjö bergslag.

Återkommande problem med ras pga. malmens sprödhet var en bidragande orsak till att gruvdriften upphörde.

Gruvan förseddes tidigt med generator för elkraft och hade Sveriges första magnetiska malmseparator, konstruerad av Jonas Wenström 1884. Från gruvområdet gick en 2.7 km lång hästbana till sjön Grängen, där malmen fraktades vidare på pråm. Den gamla banvallen är synlig på flera platser (och är farbar på cykel).

I området, som iordningsställts för besök med vandringsled och rastplats finns flera sevärdheter, bl.a. flera dagbrott i den sammanhängande Stora Slotterbergsgruvan “Långgruvan” och rester efter anrikningsverk, kruthus mm. Gruvminnen finns också från regleringen av Klintatjärn och andra små bäckar i Kindlaområdet och det kanalsystem som ledde ned vattnet för att driva turbiner som behövdes för gruvdriften.

Intill p-platsen för gruvbesökare finns en anslagstavla med intressanta bilder och karta från gruvans storhetstid.

Ett par gånger per sommar, oftast i juli,  anordnas guidningar här. Håll koll i kalendern här på hemsidan för att veta när de infaller nästa gång.