background image
jarnboas-logga

Vandring - naturreservat

I Rastälvens dalgång och i landskapet runt Järnboås finns många fina och natursköna platser. Några av dem är idag naturreservat som man kan besöka och vandra i. Inte mindre än sju naturreservat finns i Järnboåsbygden.

Klicka på länkarna nedan för att ladda ner informationsblad om naturreservaten:

Mitt emot Nyhyttan ligger Erikaberget. I naturreservatet finns en led på ca 3 km och en utsiktsplats. Utsikten är mycket uppskattad. Leden börjar vid Nyhyttebron, på östra sidan Rastälven. En informationstavla finns vid entrén. Limberget ligger mellan Järnboås och Grängshyttan. I norra delen av reservatet finns ett igenvuxet gammalt dagbrott där man brutit kvarts. Skogen är idag mycket gammal med många döda träd och här finns flera sällsynta arter av växter och djur. Ingen led finns, däremot gamla vilt- och kolarstigar. Naturreservatet Håkansbodaberget domineras av en nästan 200 år gammal barrskog med gott om lövträd. Där kan man möta tjäder och järpe, kanske även tretåig hackspett. Den vackra sjön i Klacka-Lerberg har fått ge namn åt naturreservatet Stensjön. Här finns också gamla orörda skogar, storblockig eller brant terräng. Tidigare högg man kolved här, och än idag finns det kolbottnar i området. Reservatet bildades 2005 och utvidgades 2007. Därför finns ännu ingen markerad led eller andra anordningar iordninggjorda. En led är planerad att gå runt sjön, med start vid vägen söder om reservatet.

Kindla, ca 1,5 mil nordost om Järnboås, är ett av Örebro läns största naturreservat, med anslutning till Bergslagsleden. Här finns myrar, sjöar och små bäckar. Naturen är vildvuxen med 300-årig urskog till brukad skog. För besökaren finns utkikstorn och toaletter. I vindskydd och timmerkojor kan man övernatta. Ved finns. Grängshytteforsarna har, näst efter Järleån, länets längsta forssträckor. Här tar Rastälven fart och bildar en tre kilometer lång forssträcka innan den åter lugnar sig. Rastälven nedströms Grängshyttan är praktiskt taget oreglerad, vilket är ovanligt i vårt län, där över 80 procent av det strömmande vattnet är tämjt med vattenkraftverk. Brunnshyttebäcken rinner mellan sjöarna Vasselsjön och Lundsfjärden, som är belägna mitt emellan Nora och Hällefors i utkanten av Järnboåsbygden. Vägen från Nora via Klacka-Lerberg och Timansberg mot Kärvingeborn korsar bäcken vid Brunnshyttan. Brunnshyttebäckens naturreservat  är avsatt för att skydda lek- och uppväxtmiljön för en lokal stam av öring. Brunnshytteöringen är, liksom Gullspångsöringen, en öringstam som fått utvecklas ostört under århundraden.

Vill du läsa mer om naturreservat, gå in på Länsstyrelsen sida med alla Örebro läns naturreservat

Mer information om Bergslagsleden och dess 17 etapper finner du på hemsidan för Region Örebro län.