background image
jarnboas-logga

SPF Järnboås har sammankomst

Program våren 2018 SPF Järnboås

Måndag 5 februari: Årsmöte
Måndag 5 mars: UNICEF berättar om sitt arbete
Måndag 9 april: Påsklunch, anmälan till Gunborg tel 60116
Måndag 7 maj: Minnen och möten, 40 år som journalist, Eva Dahl berättar
Måndag 4 juni: Gökotta vid Dammsjön kl 10.00
Alla träffar utom gökottan och påsklunchen hålls i Bygdegården kl 14.00.

Varmt välkomna!

Datum och tid:
Måndag 9 April 2018 kl 14:00
Måndag 7 Maj 2018 kl 14:00
Måndag 4 Juni 2018 kl 14:00