background image
jarnboas-logga

Är du intresserad av ett mellanboende i Järnboås?

En arbetsgrupp diskuterar ett Mellanboende placerat på kommunens mark i centrum i Järnboås.

Mellanboende är ett boende för äldre personer som behöver viss hjälp, service och gemenskap men inte har behov av hjälp och tillsyn alla tider på dygnet.

Byggandet finansieras som en Bostadsrättsförening. Man lånar själv till kontantinsatsen eller del därav. Bostadsrättsföreningen lånar resten och man betalar hyra + värme och el. För att byggandet skall komma igång krävs det bindande kontrakt på alla lägenheter.

Byggkostnaden uppskattas till ca 25 000 kr/m2. De lägenheter som planeras är ca 49, 64 och 77 m2. Kontantinsats beräknas vara ca 30%. (375, 480 resp. 580 kkr). I arbetsgruppen ingår även en lokal byggare. I en första byggetapp byggs kanske 10 lägenheter.

En viktig fråga är därför hur många som är intresserade av ett Mellanboende i dagsläget? I en tidigare enkät uttryckte ca 60 personer behov av Mellanboende fram till 2019.

Man promenerar i dimman med sin hund

Om du är intresserad, kontakta snarast Johanna Emming  0730-680 881 eller Gunborg Lindqvist 0587-601 16.

Meddela om du är intresserad av en liten 2a, större 2a eller en 3a.

Info med idéritningar finns här.

 

Informationsmöte kommer att utlysas där vi visar aktuella skisser på bostäderna.

Arbetsgruppen för Mellanboende i Järnboås.
Det händer i Järnboås

17 jul 15:00 Busstur med guide i Järnboåsbygden
18 jul 19:00 Bastukväll i Nyhyttan
19 jul 18:00 Jugger
20 jul 10:00 Loppis i Finnshyttan
20 jul 11:15 Gudstjänst i Nyhyttan
21 jul 10:00 Loppis i Finnshyttan
25 jul 19:00 Bastukväll i Nyhyttan
26 jul 18:00 Jugger
27 jul 10:00 Loppis i Finnshyttan
27 jul 11:15 Gudstjänst i Nyhyttan
27 jul 14:00 Upplev Slotterbergets gruvfält
28 jul 10:00 Loppis i Finnshyttan
1 aug 19:00 Bastukväll i Nyhyttan
2 aug 18:00 Jugger
3 aug 10:00 Loppis i Finnshyttan