background image
jarnboas-logga

Årsstämma i Järnboåsbygden AB

Söndagen den 25 mars 2018 kl 15.00 är det årsstämma för Järnboåsbygden AB i Järnboås Skola.

Aktieägarna har fått kallelse via mail och aktieägare som önskar delta vid stämman skall anmäla sitt deltagande vid stämman skriftligen till bolaget senast onsdagen den 21 mars, antingen via e-post till jarnboasbygden@gmail.com eller via brev till Järnboåsbygden AB, ℅ Maria Björklund, Lindesby Sveaborg 235, 713 94 Nora. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagande med stöd av fullmakt, skall fullmakten kunna uppvisas vid årsstämman. 

Fullmaktsblankett, förslag till dagordning samt årsredovisning för 2017 finns bifogad till denna kallelse. Fika serveras efter mötet.

Varmt välkomna!

/Styrelsen