background image
jarnboas-logga

Var med i barnkörerna Chorallerna och Cantarellerna!

Vissa söndagar övar barnkörerna Chorallerna och Cantarellerna tillsammans mi "växthuset", en trappa ner i Nyhyttans Kyrka under ledning av Kersti Esselwall-Smårs.

Vill du vara med? Kontakta kersti.cantus@telia.com

Mer info: www.nyhyttansadventkyrka.ironridge.se

Välkommen!