background image
jarnboas-logga

Nyhyttans asylboende startat

Sent på fredagseftermiddagen kom beskedet att Nyhyttan fått godkännande från Migrationsverket. Öppnandet av Nyhyttans asylboende gick snabbt och redan under lördagsdygnet anlände två bussar med asylsökande till anläggningen. Boendet har max 100 platser och det finns i dagsläget några platser lediga.

- Jag är tacksam för den hjälp vi fått redan under fredagskvällen och ser fram emot ett nära samarbete med bygden. Ni kommer bli mycket uppskattade av de boende, säger Mattias Hellström, som är Jokarjos platschef för Nyhyttans asylboende (ABT).

Jokarjo kommer inom kort att bjuda in till öppet hus på anläggningen i Nyhyttan men redan på lördagsförmiddagen deltog Mattias Hellström för att informera och svara på frågor i samband med gudstjänsten i Nyhyttans Adventkyrka . Av de asylsökande som nu anlänt till Nyhyttan är många från Syrien, det är blandat familjer och ensamstående, män och kvinnor samt ca 20 procent barn i åldrarna upp till ca 6-7 år. Många kan engelska men på boendet finns även tolkar som kan bistå. Många undrade hur de kunde engagera sig och hur man bäst kunde hjälpa till.

- Just nu behöver de lugn och ro och hinna landa och lära känna varandra, men redan nu finns behovet är cyklar, leksaker, bollar och liknande, berättade Mattias Hellström som välkomnar alla som har något av det att bidra med att lämna in detta. Se nedan hur du gör för att hjälpa till.

 På söndagen hölls ett möte i Nyhyttan dit alla som ville var inbjudna. Ett 50-tal personer från hela bygden deltog och bidrog med många idéer på hur man kunde hjälpa och stötta kom fram i samtalet. En av boendets personal deltog för att svara på frågor. En klädinsamling kommer inom kort startas, men redan nu kan man se över vilka användbara kläder man har till övers därhemma samt tvätta och sortera dessa.

Rekryteringsarbetet påbörjas på måndagen och kommer att ske så lokalt som möjligt. Initialt finns stöd från erfaren personal med vana av asylboenden. Jokarjo söker kökspersonal, städpersonal och boendevärdar på heltid men kommer också ha behov av timanställda. Svenska är ett krav och arabiska/tigrinja/kurdiska/perdi är ett plus. Intresseanmälningar skickas till: Mattias Hellström på e-postadress: mattias@jokarjo.se

Efter informationsmötet i Nyhyttan 15 april togs initiativ för brett samarbete med föreningar och organisationer i Järnboåsbygden. Syftet var att kunna skapa de bästa möjliga förutsättningarna för ett väl fungerande asylboende och samverkan i bygden. Samverkansgruppen hade sitt första möte i slutet av juni då representanter från bygden samlades för att gå igenom förutsättningar, behov och önskemål. Med på mötet fanns även  Röda korset, ABF och SFI-lärare som kunde berätta om sina erfarenheter av att arbeta med asylsökande. Förhoppningen är att asylboendet i Nyhyttan ska fungera så bra att det till och med kan vara en förebild för andra. Och nu har alltså tiden kommit att samla bygdens engagemang för att på bästa sätt hjälpa de nyanlända. Du kan nu anmäla ditt intresse, skicka namn, telefon och vad du kan hjälpa till med till info@jarnboas.se


Har du vänner som inte ännu inte hittat till Järnboåsbygdens hemsida?Tipsa gärna, vår ambition är att alltid ha en väl uppdaterad hemsida med så senaste nytt om vad som händer i bygden. För dem som använder Facebook är Järnboås Facebook-sida en bra kanal för att hålla sig uppdaterad
 

Så gör du för att delta i aktivteter, bidra med vad som behövs m.m. till Nyhyttans asylboende

Läs även:

Fler reportage om Järnboåsbygden stödgrupps arbete

Nu är klädinsamingen igång (NA)

Radioreportage i Radio Örebro P4

Samordningsgrupp i byn hjälper flyktningarna (NA)

Asylboende öppnat i Nyhyttan (NA)

Järnboås skolan redo att ta emot (artikel i NA).

Om upphandlingen på Migrationsverkets hemsida

Migrationsverket svarar på frågor

Goda exempel på asylboende och integration:

Musik som förenar och ger mening

Östra Ryd - ett lag av vinnare

Stor kompentens bland flykningarna i Leksand

Hamids kompetens välkomnas - Asylsökande lärare får göra praktik i svenska skolor

Fotbollen förde Solleröborna samman (Nyhetsbrev från Landsbygdsnätverket, november, 2015)

Här spelar språk, hudfärg eller bakgrund ingen roll (krönika i SvD om Vimmerby IF ses som ett nationellt föredöme i integration)

Engagemanget från civilsamhället helt avgörande för att få fler nyanlända att stanna på landsbygden (pdf) (Nyhetsbrev från Landsbygdsnätverket, 2015)

 

 

Fakta:

Så här tar Migrationsverket hand om flyktningarna
Under andra halvan av augusti sökte fler än 2 600 människor per vecka asyl i Sverige. Enligt myndighetens prognos från 23 juli kommer antalet människor som söker asyl i Sverige att ligga på fortsatt höga nivåer även under 2015. Beräkningarna ligger i intervallet 66 000 till 80 000 asylsökande med ett huvudscenario om 74 000 asylsökande.
Migrationsverkets ankomstboenden nu är hårt ansträngda. För att ligga steget före tar Migrationsverket nu höjd för att kunna ta emot ansökningar från, och ordna boende åt, så många som 4 000 asylsökande per vecka. Migrationsverket vänder därför nu på varje sten för att hitta nya boendeplatser. För att inte antalet tillgängliga boendeplatser ska krympa igen behöver Migrationsverket framöver ordna cirka 1 000 nya platser per vecka.

I samband med informationsmötet i Nyhyttan onsdagen den 15 april läste Per Hellsten upp ett brev från Bert Karlsson som är VD för Jokarjo som ansökt om tillstånd hos Migrationsverket för att få driva ett asylboende i Nyhyttan.

Hej!

Att Nya Nyhyttan kan komma att bli asylboende i närtiden förstår jag kan röra upp olika typer av känslor men av erfarenhet brukar största delen av oron inför ett boende klinga ut snabbt.

Jokarjo driver idag ett 20-tal boenden i hela Sverige och har som målsättning att göra detta på ett bra och humant sätt. Det är människor från olika länder med varierande bakgrunder vi arbetar med och det kräver mycket från vår sida för att deras tid på boendet ska vara så bra och givande som möjligt.

Jag ser det som positivt för Nya Nyhyttan att under en period stärka verksamheten med en grundstomme där asylboendets bidrag till kassaflödet kan stabilisera och ge goda förutsättningar för en nystart av Nya Nyhyttans ambition att återupprätta en hälso- och kuranläggning.

Jokarjos ambition är att rekrytera personal från bygden och ha en god lokal förankring med såväl privatpersoner, föreningar, församlingar som företag. De människor som kommer hit har ett behov av stöd materiellt såväl som socialt!

Nya Nyhyttan med sitt vackra läge och möjligheter till inom- och utomhusaktiviteter ger goda möjligheter att bli en fristad för ankommande där de kan få ett lugn och förvalta sin första tid i Sverige på ett bra sätt!

Om det blir verklighet med ett asylboende på Nya Nyhyttan kommer ett informationsmöte anordnas så snart det finns möjlighet, vanligtvis efter uppstarten för att samtidigt ge möjlighet att samtala och träffa de asylboende och redan då ge förutsättningar för goda relationer med bygden.

Jag ser personligen fram emot att få arbeta med Nya Nyhyttan och lära känna bygden personligen!

Med vänlig hälsning

Bert Karlsson

VD  Jokarjo AB

 

Läs även Nyhyttan ska vila på fyra ben

Läs även Fakta om asylboende

Läs även artikel i NA

Läs även drömprojekt för hotellentreprenör