background image
jarnboas-logga

Järnboås Bygdegårdsförening tog emot fana vid Örebro slott

Nationaldagsfirande för Järnboås Bygdegårdsförening med en fana från landshövding Maria Larsson.

Järnboås Bygdegårdsförening skulle ha firat Larsmäss 40 år i augusti, men nu är evenemanget inställt pga. pandemin. Vi i Arkivgruppen i föreningen ville uppmärksamma detta jubileum bl.a. genom att skicka en välmotiverad ansökan till Stiftelsen Sveriges Nationaldag, för att få en ny fin fana till Larsmässinvigningen.

På nationaldagen delade vår landshövding Maria Larsson ut fyra fanor i Örebro län och Järnboås bygdegårdsförening fick en av dom. Maria Björklund och Tore Carlsson representerade vår förening och tog emot fanan på borggården utanför Örebro slott. 

Vår nya fana får vi inviga nästa år. Fanan är ett tacksamhetsbevis för allt ideellt arbete som gjorts genom åren i Järnboås Bygdegårdsförening. Stort TACK! till er alla som hjälper/har hjälp till att hålla vår bygdegård igång med alla olika verksamheter och uppdrag, ingen nämnd och ingen glömd. Vi hälsar nya medlemmar varmt välkomna till föreningen, fler ideella krafter behövs alltid.

Arkivgruppen Järnboås Bygdegårdsförening/Kerstin Forslund

Se nationaldagsfirandet vid slottet, på NA.

Järnboås bygdegårdsförening tar emot flagga vid slottet i Örebro