background image
jarnboas-logga

Utökade öppettider på Järnboås Servicepunkt

NYTT reportage om Mattias Landqvist (se NA 180603), ny entreprenör för Servicepunkten sedan 15 maj. Läs även artikel i NABergslagen. I och med övertagandet har öppettiderna utökats rejält: kl 9-19 varje dag är affären numera öppen.Mattias Landqvist

Mattias är 25 år, kommer från Örebro och har de senaste åren bl.a. arbetat på Tempo-Löfstahallen i Örebro. Han har de första veckorna flyttat till Järnboås, börjat bekanta sig med bygden och planerar att försöka anpassa utbudet efter kundernas önskemål. En pärm kommer att finnas där man kan skriva upp ifall det är något man saknar i utbudet. Han kommer också att lägga ut aktuella erbjudanden på Järnboås Facebook,så följ gärna med där.

Varmt välkomna hälsar Mattias!

Styrelsen för Järnboåsbygden AB meddelade beslutet i april och hälsade Mattias varmt välkommen. De skickade också med en hälsning till bygden: Bästa järnboåsare! Nu får vi hjälpas  åt så att Mattias får en bra start och kommer att trivas här i Järnboås. Vår Servicepunkt är oerhört viktig och till nytta för oss alla, inte minst för vår bygds utveckling. /Järnboåsbygden AB

Söndagen den 25 mars hölls årsstämma i Järnboåsbygden AB. Årsredovisningen för 2017 visade glädjande nog på ett plusresultat i bolaget, främst tack vare en god försäljning av drivmedel vid Järnboås Bymack. Försäljningen av diesel har ökat ordentligt och det är framförallt bygdens entreprenörer som tankar stora volymer. Styrelsen har under året framförallt arbetat med att finna en ny entreprenör till Järnboås Servicepunkt (se ovan).
En ny ledamot, Eva Hasselquist, invaldes till styrelsen som ersättare för Hans Kinnefors som flyttat från bygden. Styrelsen för Järnboåsbygden AB består av Jan Forslund, Gunne Larsson, Lars Månsson, Jonathan Smårs, Jens Jensen, Maria Björklund samt Eva Hasselquist.