background image
jarnboas-logga

Lämna synpunkter på reviderad översiktsplan till 20/3

En reviderad översiktsplan är ute för eventuella synpunkter 21 dec – 20 mars. Många av de synpunkter som vi från Järnboåsbygden lämnade på översiktsplanen, antingen som privatpersoner eller genom våra föreningar, har det nu tagits hänsyn till i det reviderade förslaget, dock finns inte Nyhyttan med i Järnboås "utvecklingsring". Kommunstyrelsen har nu beslutat att återigen lägga ut förslaget som s.k ”utställning”. Det innebär att medborgarna än en gång har möjlighet att komma med synpunkter. Det nya förslaget finns att läsa, alternativt tanka ner från Nora kommuns hemsida . KIicka på länken och se bilaga 1 (som hittas till höger på sidan).. Där kan också alla inlämnade synpunkter läsas med kommentarer från handläggaren.

Förslaget till ny översiktsplan kommer också finnas utskrivet på biblioteket för utlåning. Samt att kommunen planerar att ordna så det går att köpa utskrivna exemplar. Nora kommun planerar också att den 18 januari kl 18:30 arrangera en informationskväll i lämplig lokal i Nora. Järnboås bygdegårdsförening har ordnat med utskrift av några exemplar som finns för utlåning på Järnboås Servicepunkt. Här kan man se att våra synpunkter haft tydligt genomslag. Exempelvis så har Järnboås nu också fått en s.k ”utvecklingsring”.

Läs mer: Omdiskuterad översiktsplanen fick fler cirklar (NABergslagen 161215)  Järnboås inkluderas i det nya förslaget till översiktsplan. (NABergslagen 161110)

Nora kommuns förslag till ny översiktsplan presenterades på försommaren. Läs mer: Bakgrund och fakta

Så här ser det nya förslaget ut där delar av Järnboåsbygden inkluderats: