background image
jarnboas-logga

Järnboås Servicepunkt & Mack

Bygdens egen butik med café finns vid Järnboås skola

butiken_webb

Butiken är öppen:

Måndag-fredag

kl 10:00-19:00

Lördag-söndag

09:00-17:00

 

Telefon: 0587-600 02

Mattias Landqvist tog vid som entreprenör för Järnboås Servicepunkt 15 maj 2018. Läs även artikel i NABergslagen. Mattias är 25 år, kommer från Örebro och har de senaste åren bl.a. arbetat på Tempo-Löfstahallen i Örebro.

DHL

Järnboås Servicepunkt har avtal med DHL om paketutlämning.

Du har väl inte missat hundrakortet?

Varje gång du handlar för mer än 200 kr får du en stämpel i ditt kort. När kortet är fyllt (10 stämplar) drar vi av 100 kr nästa gång du handlar. Välkommen till oss!

Vi vill veta vad du tycker!

Järnboås Servicepunkt är till för oss Järnboåsare. Här ska så många som möjligt av oss tycka att det är trevligt att handla. Då blir butikens långsiktiga överlevnad tryggad. För att detta ska bli verklighet behöver vi veta vad just du önskar dig av din lokala butik. Dela med dig av dina synpunkter! Tala med butikspersonalen direkt eller ring till butiken på 0587- 600 02.

Järnboås by-mack vid vattentornet

Järnboås by-mack, invid Järnboås gamla stationsbyggnad och vattentorn, ett par hundra meter från Järnboås skola drivs av Järnboåsbygden AB. Här kan du tanka både diesel och bensin dygnet runt. Du betalar med vanliga betalkort såsom Visa eller Mastercard. Det går också utmärkt att använda Dalviks Kvarns/Dalviks Oils kort.

 

Bakgrund - Stort intresse för ökad service i bygden

Att det finns ett stort intresse för en servicepunkt i bygden, framkom under bygdemöten i Projekt Järnkraft under 2010 och 2011. I samverkansgrupp har frågan diskuterats, bland annat tillsammans med representanter från Länsstyrelsen. Kontakter har tagits med potentiella samarbetsparter: entreprenörer, livsmedelshandlare, ombudsservice, Landstinget, Norabostäder med flera. Responsen har varit mycket positiv och därför fortsätter arbetet med att skapa en servicepunkt.

Sammanfattning av önskemål, aktiviteter och resultat

 • Tanken är att en servicepunkt ska kunna innehålla service såsom café, butik, pizzeria, frisör, bank, folktandvård, distriktssköterska, biblioteksservice, ombudsservice m.m.
 • Fastighetsbolaget Norabostäder ställer sig positiva till att de föreslagna lokalerna i Järnboås skola används till en servicepunkt. Norabostäder kan avdela, iordningsställa och hyra ut lokalen till bolaget.
 • Representanter från Länsstyrelsen har fått information och även deltagit i möten med Projekt Järnkrafts samordningsgrupp och uttalat att det är ett mycket bra initiativ och att “Järnboås kan bli länets pilotprojekt”. Ifall verksamheten ägs av ett bolag, finns möjlighet att söka stöd ur Landsbygdsprogrammet och Stöd för kommersiell service/dagligvaruhandel som Tillväxtverket har under 2010-2011 för att utveckla lokal service i gles- och landsbygder.
 • För att kunna starta en servicepunkt har Järnboåsbygden AB bildats, ett bolag som kan stödja utvecklingen i bygden:
 • I februari 2010 gick inbjudan om aktieteckning i Järnboåsbygden AB ut till privatpersoner, företag och andra organisationer, via Järnboåsbygdens hemsida och via brevutskick i bygdens alla brevlådor.
 • Intresset var stort och bolaget fick 159 personer som aktieägare.
 • En konstituerande stämma hölls den 10 april.
 • Om bolagets verksamhet: Verksamhet ”Bolaget skall bedriva och främja service för invånarna i Järnboås med omnejd, ge stöd till bygdens utveckling samt därmed förenlig verksamhet.”
 • Ändamålet med bolagets verksamhet:” Ändamålet är att upprätta en servicepunkt i Järnboås till gagn för bygdens invånare.”
 • Projekt Järnkraft har fått klartecken för att Järnboås uppfyller kraven för att få starta ombudsservice för Apoteket och Systembolaget.
 • Marie-Louise Forsberg-Fransson, ordförande och landstingsråd, Örebro läns landsting deltog på bygdemötet i november och konstaterade att det fanns “utmärkta möjligheter att ställa upp en mobil tandvårdsenhet vid Järnboås skola”. Landstingets nya, mobila tandvårdsenheten är unik i landet och ersätter sedan hösten 2010 kliniken i Pålsboda,och under 2011 togs den även i bruk i Storå. Tandvårdskliniken har två behandlingsrum, steril och väntrum. Den är fullt utrustad för att ge samma tandvård som folktandvårdens fasta kliniker. Inom landstinget arbetar man nu för att kunna skapa en motsvarande mobil distriktsköterskemottagning som möjliggör hälsoundersökningar och provtagning m.m.
 • Livsmedelshandlare och leverantörer av matvaror inklusive recept har fått förfrågan om de är intresserade av att erbjuda hemleverans av varor.
Det händer i Järnboås

8 aug 9:00 Fiskedag för barn i Dammsjön